Gasläckage natten till 2 juni

Strax efter klockan 22 upptäcktes ett större läckage från en av VCM-produktionens kolonner. Det interna nödlägeslarmet aktiverades (tyfonlarm) för att bemanna de olika interna och externa funktioner som behövs för att göra en insats som innefattar egna specialister, kemiföretagens räddningstjänst IRIS samt räddningstjänsten.

Händelsen har inte inneburit någon personskada eller brand.

Orsaken var en havererad ventil i direkt anslutning till en destillationskolonn. Kolonnen innehöll de brandfarliga ämnena dikloretan (EDC) och vinylklorid (VCM). Halterna av dessa ämnen kontrollerades i närmsta omgivningen utanför anläggningen där ofarliga halter uppmättes.

Klockan 02:23 avslutades insatsen. 

Dagvatten som normalt går till havet stoppades tidigt och renas nu från låga halter av EDC och VCM. 

Hur läckaget kunde uppstå och storleken på utsläppet kommer att utredas vidare.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Ingela Eliasson

0303 87744

 

 


For editors:

About INEOS Inovyn

Part of INEOS, INEOS Inovyn is Europe's leading producer of vinyls and in the top three worldwide. With an annual turnover of €4.5 billion, INEOS Inovyn has circa 4,200 employees and manufacturing, sales and marketing operations in 8 countries across Europe.

INEOS Inovyn’s portfolio consists of an extensive range of class-leading products arranged across General Purpose Vinyls; Specialty Vinyls; Organic Chlorine Derivatives; Chlor Alkali; Hydrogen and Vinyls Technologies. INEOS Inovyn's annual commercial production volume is circa 10 million tonnes.

See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.

We are INEOS | INEOS Group
INEOS is one of the world’s largest chemical producers and a significant player in the oil and gas market. Learn more about who we are, today.