Risk för lukt av klor

Uppdaterad information 2022-07-14 kl 13.30

Klorutsläppet via en avloppsvattenström är åtgärdat och halterna klor i luft i vindriktningen är nu åter normala.

Orsaken till händelsen kommer att utredas.  

 

Tidigare information:
Ett mindre klorutsläpp via en avloppsvattenström pågår, men är under kontroll. Lukt av klor kan därför förekomma öster om vår anläggning. 

Våra klordetektorer larmade och indikerar nu en låg och avtagande nivå. Åtgärder har vidtagits för att stoppa utsläppet. 

 

Vid frågor, kontakta HMS-chef Åsa Burman 0739 702147


For editors:

About INOVYN

Part of INEOS, INOVYN is Europe's leading producer of vinyls and in the top three worldwide. With an annual turnover of €4.5 billion, INOVYN has circa 4,200 employees and manufacturing, sales and marketing operations in 8 countries across Europe.

INOVYN’s portfolio consists of an extensive range of class-leading products arranged across General Purpose Vinyls; Specialty Vinyls; Organic Chlorine Derivatives; Chlor Alkali; Hydrogen and Vinyls Technologies. INOVYN's annual commercial production volume is circa 10 million tonnes.

See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.

We are INEOS | INEOS Group
INEOS is one of the world’s largest chemical producers and a significant player in the oil and gas market. Learn more about who we are, today.