Klorproduktion

Läs mer i vår folder "PVC från salt till återvinning"

I klorproduktionen utvinns klor ur salt genom elektrolys. Saltet löses i vatten och får passera genom elektrolysceller där klor, natronlut och vätgas bildas. Vätgasen säljs som råvara och går till företagets ångcentral som energikälla. Natronluten säljs främst till cellulosaindustrin, men används även för att tillverka polyoler, (polyalkoholer), som används vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem.

 

 

Ny klorproduktion

I den klorproduktionsanläggning som nu är under uppstart används membran i elektrolysen (membranteknologi). På anodsidan av membranet i elektrolysceller där klorgas bildas vid anoden. Natrium migrerar genom membranet och bildar med vatten natriumhydroxid och vätgas vid katoden.