Klorproduktion

I klorproduktionen utvinns klor ur salt genom elektrolys. Saltet löses i vatten och får passera genom elektrolysceller där klor, natronlut och vätgas bildas. Vätgas säljs som råvara inom kemiklustret i Stenungsund eller används i företagets ångcentral som energikälla.

Natronluten säljs främst till cellulosaindustrin, men används även för att tillverka polyoler, (polyalkoholer), som används vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem.

I slutet av 2018 startades en ny klorproduktionsanläggning som använder membran i elektrolysen (membranteknologi). På anodsidan av membranet i elektrolysceller där klorgas bildas vid anoden. Natrium migrerar genom membranet och bildar med vatten natriumhydroxid och vätgas vid katoden.