Klorproduktion

Läs mer i vår folder "PVC från salt till återvinning"

I klorproduktionen utvinns klor ur salt genom elektrolys. Saltet löses i vatten och får passera genom elektrolysceller där klor, natronlut och vätgas bildas. Vätgasen säljs som råvara och går till företagets ångcentral som energikälla. Natronluten säljs främst till cellulosaindustrin, men används även för att tillverka polyoler, (polyalkoholer), som används vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem.

I slutet av 2018 startades en ny klorproduktionsanläggning som använder membran i elektrolysen (membranteknologi). På anodsidan av membranet i elektrolysceller där klorgas bildas vid anoden. Natrium migrerar genom membranet och bildar med vatten natriumhydroxid och vätgas vid katoden.