INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund. Vi är en del av INEOS-koncernen. Läs under nyheter om vår nya varumärkesidentitet

Nyheter