Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål 

Vi har tagit fram en hållbarhetsredovisning som omfattar 2017. Den är skriven med ett lokalt perspektiv. Intressenterna vi riktar oss till med denna redovisning finns framför allt i närområdet – främst som boende och medarbetare.

Fyra viktiga områden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning för 2017.