Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål 

Vi har tagit fram den andra hållbarhetsredovisningen och den omfattar 2018. Den är liksom förra redovisningen skriven med ett lokalt perspektiv. Intressenterna vi riktar oss till med denna redovisning finns framför allt i närområdet – främst som boende och medarbetare.

Fyra viktiga områden är av stort intresse: Hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan, öka säkerheten, bidra till utvecklingen i samhället och vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Inom dessa områden sätter vi upp mål som så långt som möjligt är mätbara.

Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning för 2018.

Mobilvänligare hållbarhetsredovisning

Du kan även läsa förra årets hållbarhetsredovisning för 2017.