Om larmet går

Viktigt Meddelande till Allmänheten

 

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Via ljudanläggningar kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser, till exempel vid en gas- eller kemikalieolycka. Så även i Stenungsund. Systemet kan även sända signaler för flyg- eller beredskapslarm, för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara.

Larmet testas kl. 15.00 den första helgfria måndagen i månaderna: mars, juni, september och december.

Detta är det enda larm som man behöver känna till som boende i närheten.

Varning av allmänheten vid en händelse inom vår anläggning.
Om vi vid nödläge behöver varna allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA. Det aktiveras av räddningstjänsten.

 

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Kl. 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder

 

Om VMA-larmet har aktiverats i skarpt läge:

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på tv eller text-tv.
  • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.
  • Vid ett gasutsläpp: Eftersom gasen följer med vinden bör du gå MED VINDEN I SIDAN för att komma ut ur ett gasmoln. Finns det en vimpel eller flagga i närheten så ser du åt vilket håll det blåser.
  • När du hör signalen "Faran över" innebär det att det är säkert att vistas utomhus igen. Det är en obruten signal under minst 30 sekunder.

Du kan även få VMA som SMS-meddelande. SMS:et med varningen når den mobiltelefon som är registrerad på en adress i ett drabbat område.

 

Internt larm

Vid INOVYN Sverige AB finns ett internt larm, som enbart berör personal på anläggningen. Alla kemiföretag i Stenungsund har interna larm. Dessa larmsignaler testas 1:a helgfria måndagen varje månad, året runt med start kl 9.00.

 

Information

Kommunen och Kemiföretagen i Stenungsund har byggt upp ett kommunikationssystem för att meddela varandra och allmänheten vid onormala driftförhållanden (buller, dåligt lukt, fackling etc).

Denna information hittar du på www.stenungsund.se  under senaste nyheter.

Vi försöker även så långt som möjligt att informera via "Nyheter" här på denna hemsida.