Historik

1960-talet Med Sveriges största och modernaste oljeterminal och utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser identifierades Stenungsund i början av 1960-talet som den idealiska platsen för ett petrokemiskt produktionscentrum. Fosfatbolaget, som redan tillverkade PVC i Stockvik i Sverige, började producera VCM på platsen 1967. I och med tillkomsten av klor- och pvc-produktionen 1969 inleddes en helt integrerad PVC-produktion.
1970-talet 1970 bytte bolaget namn från Fosfatbolaget till KemaNord. Utvecklingen av verksamheten fortsatte och produktionen ökade till omkring 70.000 ton PVC per år. Det investerades också i miljöförbättrande åtgärder i fabriken och ett reningsverk byggdes.
1980-talet År 1984 köptes KemaNord av Hydro som stängde PVC-fabriken i Stockvik och samlade all PVC-produktion i Stenungsund. Produktionskapaciteten byggdes ut ytterligare och i och med investeringen av ännu en produktionslinje 1987 ökade produktionen till 110 000 ton PVC per år.
1990-talet Under 1990-talet genomfördes flera viktiga förbättringar på anläggningen både i fråga om ökad produktionseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Nya mål sattes upp för produktionen och miljöarbetet och PVC-produktionen passerade 170 000 ton per år. Företaget certifierades för kvalitet och miljö.
2000-talet Mätt i produktivitet fortsatte anläggningen att växa. Fortsatta förbättringar har medfört att PVC-produktionen nu uppgår till 215 000 ton per år och anläggningen har godkännanden för en framtida utbyggnad till 260.000 ton per år. Resultatet av PVC-branschens gemensamma satsningar för ökad återvinning, ansvarsfull användning av tillsatskemikalier och minskad miljöpåverkan blir verklighet och gör att PVC passar i ett hållbart samhälle. INEOS tog över företaget 1 februari 2008. 2015 bildades ett Joint Venture mellan INEOS och Solvay: INOVYN. 2016 tog INEOS över INOVYN som ensam ägare. Vi behåller vårt namn INOVYN Sverige AB.

 

 

 

Med Sveriges största och modernaste oljeterminal och utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser identifierades Stenungsund i början av 1960-talet som den idealiska platsen för ett petrokemiskt produktionscentrum. Fosfatbolaget, som redan tillverkade PVC i Stockvik i Sverige, började producera VCM på platsen 1967. I och med tillkomsten av klor- och PVC-produktionen 1969 inleddes en helt integrerad PVC-produktion.