Historik

1960-talet Med Sveriges största och modernaste oljeterminal och utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser identifierades Stenungsund i början av 1960-talet som den idealiska platsen för ett petrokemiskt produktionscentrum. Fosfatbolaget, som redan tillverkade PVC i Stockvik i Sverige, började producera VCM på platsen 1967. I och med tillkomsten av klor- och pvc-produktionen 1969 inleddes en helt integrerad PVC-produktion.
1970-talet 1970 bytte bolaget namn från Fosfatbolaget till KemaNord. Utvecklingen av verksamheten fortsatte och produktionen ökade till omkring 70.000 ton PVC per år. Det investerades också i miljöförbättrande åtgärder i fabriken och ett reningsverk byggdes.
1980-talet År 1984 köptes KemaNord av Hydro som stängde PVC-fabriken i Stockvik och samlade all PVC-produktion i Stenungsund. Produktionskapaciteten byggdes ut ytterligare och i och med investeringen av ännu en produktionslinje 1987 ökade produktionen till 110 000 ton PVC per år.
1990-talet Under 1990-talet genomfördes flera viktiga förbättringar på anläggningen både i fråga om ökad produktionseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Nya mål sattes upp för produktionen och miljöarbetet och PVC-produktionen passerade 170 000 ton per år. Företaget certifierades för kvalitet och miljö.
2000-talet Mätt i produktivitet fortsatte anläggningen att växa. Fortsatta förbättringar har medfört att PVC-produktionen nu uppgår till 215 000 ton per år och anläggningen har godkännanden för en framtida utbyggnad till 260.000 ton per år. Resultatet av PVC-branschens gemensamma satsningar för ökad återvinning, ansvarsfull användning av tillsatskemikalier och minskad miljöpåverkan blir verklighet och gör att PVC passar i ett hållbart samhälle.

2008 - INEOS tog över företaget 1 februari 2008.
2015 - bildades ett Joint Venture mellan INEOS och Solvay: Vi blir INOVYN.
2016 - tog INEOS över INOVYN som ensam ägare. Vi behåller vårt namn INOVYN Sverige AB.
2023 - 1 februari. Vårt nya gemensamma varumärke är nu starten på en ny era för INOVYN, där företaget fullt ut kommer dra nytta av det starka varumärke och de affärsfördelar som INEOS ger oss. Vi behåller vårt juridiska namn INOVYN Sverige AB - men vårt ansikte utåt är INEOS Inovyn som varumärke.

 

 

 

Med Sveriges största och modernaste oljeterminal och utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser identifierades Stenungsund i början av 1960-talet som den idealiska platsen för ett petrokemiskt produktionscentrum. Fosfatbolaget, som redan tillverkade PVC i Stockvik i Sverige, började producera VCM på platsen 1967. I och med tillkomsten av klor- och PVC-produktionen 1969 inleddes en helt integrerad PVC-produktion.