Samhällsutveckling

Nytt affärsområde skapas när INEOS bekämpar pandemin

När sjukhusen och slutkonsument kraftigt ökade användning av handsprit i början av 2020 resulterade det snabbt till tomma hyllor på apotek, mataffärer och i lagren på sjukhusen. Här såg INEOS en möjlighet att ta ett ansvar i att bekämpa pandemin och samtidigt utveckla ett nytt affärsområde.

INEOS var snabba med att se en möjlighet att bekämpa pandemin och samtidigt skapa en affärsmöjlighet i satsningen på tillverkning av handsprit. Sex nya anläggningar för tillverkning av handsprit etablerades i England, Frankrike, Tyskland och USA. Produktionsanläggningarna sattes upp inom loppet av 10 dagar och hade som uppgift att producera en miljon flaskor med handsprit varje månad. INEOS sponsrade miljoner av handspritsflaskor till sjukhusen i de tillverkande länderna.

Bra utgångsläge för satsningen
Med tanke på att INEOS är världens största producent av etanol och isopropanol, vilka är de aktiva ingredienserna i sanitetsprodukter var det en naturlig satsning och utveckling av verksamheten.
Att sälja produkter till slutkonsument har däremot tidigare inte skett. Försäljningen kommer att ske genom Amazon, mataffärer, apotek och i detaljhandeln.

Lokal produktion i Stenungsund
Även i Stenungsund började vi att blanda till handsprit i laboratoriet. Handspriten distribuerades framförallt till vården i närliggande kommuner.