Arbeta hos oss

Vi har många olika yrken och befattningar hos oss. Här är några:

Arbetsledare IT-tekniker  Processingenjör
Arbetsmiljöingenjör Konstruktör Processäkerhetsingenjör
Datatekniker Kontrollingenjör Projektingenjör: Automation, El, Mek
Driftingenjör Kvalitetschef Skift- och dagoperatör
Ekonom Laborant Skyddstekniker
Elektriker Laboratorieingenjör Produktionsplanerare
Informatör Mekaniker Svetsare
Inköpare Miljöingenjör Säljare
Inspektör Serviceingenjör Utvecklingsingenjör
Instrumenttekniker HR-specialist Underhållsplanerare

Om du vill skaffa rätt kompetens för att söka jobb hos oss kan vi bland annat rekommendera följande utbildningar:

Göteborgs Tekniska College YH-Underhållstekniker - el och automation

YH Stenungsund - Processtekniker

Teknik Collage Nösnäsgymnasiet – Industritekniska programmet