PVC-produktion

VCM pumpas till reaktorer där den blandas med vatten. En initator startar reaktionen som sker under tryck och noggrann temperaturkontroll. Vinylkloridmonomeren binds då ihop till långa molekylkedjor och blir polyvinylklorid (PVC).

Oreagerad VCM återförs till processen. De färdiga PVC-partiklarna torkas och siktas. Färdig PVC är ett vitt pulver.