Hållbarhetsredovisningar

I hållbarhetsredovisningarna för 2017-2019 redovisade vi utfallet och förklarade vad som gjorts under året eller kommande planer. Det kommer vi fortsätta med, men i och med att koncernen ska ge ut en hållbarhetsredovisning för 2020, kommer inte vi att lokalt att göra det. Men via vår miljörapport och den här hemsidan ska vi fortsatt redovisa hur det går.

Nedan finns också länkar  hållbarhetsredovisningarna för 2017-2019. 

Hållbarhetsredovisning för 2019.

Mobilvänligare hållbarhetsredovisning för 2019

Hålllbarhetsredovisning för 2018.

Hållbarhetsredovisning för 2017.