Studiebesök

Vi försöker ta emot grupper som studerar teknik/naturvetenskap eller som ska välja utbildning. Vi berättar då om våra yrken och visar en del av produktionen.

Studiebesök av klasser och större grupper samordnas av Molekylverkstan där besöket också kan inledas. Vid större grupper delas gruppen upp så att delar av gruppen får besöka något av de andra kemiföretagen i Stenungsund.