Introduktion

 

INOVYN är ett ledande kemiföretag med 4 300 anställda, 17 produktionsanläggningar i Europa och en omsättning på 3,5 miljarder Euro. INOVYN bildades genom ett Joint Venture mellan INEOS och Solvay den 1 juli 2015 . Sedan juli 2016 äger INEOS 100% av företaget. INOVYN är störst i Europa när det gäller PVC som går till standardapplikationer (General Purpose) och även störst när det gäller natronlut.

INOVYN Sverige AB är en del av INOVYN och vi har vår verksamhet i Stenungsund med cirka 300 medarbetare. Här produceras natronlut, PVC och saltsyra. Senaste åren har flera större investeringsprojekt genomförts som är viktiga för en hållbar produktion. I slutet av 2018 startade vi en ny modern klorfabrik istället för den tidigare som använde kvicksilverteknologi. Under en treårsperiod har alla 15 PVC-reaktorer bytts ut. Under 2021 flyttar skiftgående personal in i ett gemensamt nytt kontrollrum.

Anläggningen består av tre produktionssteg. Först tillverkas klor, natronlut och vätgas av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC (polyvinylklorid) av vinylkloriden.

PVC (polyvinylklorid) är ett unikt material. Egenskaperna kan skifta från mjukt och flexibelt till styvt och starkt. PVC är den plast som har flest användningssområden. Den används bland annat till rör, kablar, golv, profiler och andra byggprodukter. Många människoliv har räddats tack vare PVC:s idealiska egenskaper för blodpåsar och dialysslangar.

Den natronlut som bildas vid klortillverkningen används av våra kunder vid tillverkning av pappersmassa för att frilägga fibrerna under massakokningen. Natronlut används också vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem. Ett annnat användningsområde är framställning av aluminium.

Produktionen är kontinuerlig med planerade underhållstopp. De flesta medarbetarna arbetar inom produktionen. Många har arbetat här länge och vi har varje år behov av nya medarbetare. Vi har därför ett samarbete med skolorna i regionen och med Molekylverkstan, för att visa upp vår verksamhet och intressanta yrken.

Vi hoppas att du finner svar på några av dina frågor på vår hemsida. Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

 

 

Geir Tangenes

Site Manager/VD