Certifieringar

Vi har ett integrerat ledningssystem, som i huvudsak bygger på de standarder vi är certifierade mot inom Kvalitet (ISO 9001), Energi (ISO 50001) och Miljö (ISO 14001)

 

Det skall fungera som ett verksamhetssystem där man kan hitta all inform-ation om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad de olika processern skall leverera (verksamhetsprocesser), vad som gäller (policies, anvisningar) och hur vi skall utföra våra arbetsuppgifter (instruktioner) så ingår även vår certifiering för det ackrediterade miljölaboratoriet samt svetsstandarden ISO 3834-2.

För att säkra att vi jobbar på rätt sätt har vi både interna och externa revisioner.

Vi sätter dessutom kvalitets- och förbättringsmål för att öka tillfredsställelsen hos våra externa kunder och andra intressenter. Statusen hos dessa förbättringsmål som uttrycks som en KPI (Key Performance Index) går lätt att följa för våra medarbetare via en ”Performance Panel” som finns på företagets intranät.

Alla medarbetare måste bidra till att vår verksamhet fungerar och att vi uppnår våra mål. För att säkerställa allas delaktighet arbetar vi med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt i förbättringsgrupper.

Ladda ner certifikat: