Natronlut (NaOH)

Natriumhydroxid bildas vid produktion av klor och är en viktig produkt för företaget.

Vid tillverkning av pappersmassa behövs natriumhydroxid för att frilägga fibrerna under massakokningen (sulftaprocessen).

Natriumhydroxid används också för att tillverka polyoler, eller polyalkoholer som det egentligen heter. Det är en kemisk förening där molekylen innehåller flera hydroxyl(OH)-grupper. Polyoler används vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem. Ett annat användningsområde är framställning av aluminium.

Läs mer om natronlut: http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/what-is-caustic-soda-used-for.aspx