Visionen Hållbar Kemi 2030

Vi fem företag (AGA, AkzoNobel, Borealis, INOVYN och Perstorp) vill göra mer. VI delar ett engagemang för att jobba med vår industris utmaningar och möjligheter. Därför arbetar vi tillsammans med en gemensam vision som vi kallar Hållbar Kemi 2030.

”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.”

Det industriella samarbetet har redan resulterat i ett ovanligt effektivt material- och resursutnyttjande, där det ena företagets restprodukt är det andra företagets råvara. Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara produkter som tillverkas med förnybara/återvunna råvaror och energi. Det är med denna utveckling vi vill växa genom att samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter, politiker och organisationer. Då skapas affärer som leder till tillväxt, jobb och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Våra företag ska vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Vår ambition är att utveckla ännu effektivare och mer hållbara kemikalier, och därigenom vara motorn i hela Västsveriges ekonomi.