Vision och värderingar

Att utveckla ett globalt konkurrenskraftigt företag med hållbar lönsamhet som skapar värde för aktieägarna samt erbjuder en säker och givande arbetsmiljö för medarbetarna.

Värderingar

1. HMS-prioritet
Det vi prioriterar först är vårt engagemang gällande hälsa, miljö och säkerhet.

2. Ambitiösa mål
Vi är motiverade att sätta och uppnå ambitiösa mål.

3. Samarbete
Vi arbetar som ett team, respekterar varandras åsikter och utmanar varandra för att uppnå mer.

4. Engagemang
Vi är helt engagerade i verksamhetens framgång och tar fullt ansvar för att uppnå detta.

5. Förändringsvilja
Vi välkomnar förändring och utmaning samt möjligheter som de ger.

6. Öppenhet och ärlighet
Vi agerar alltid med öppenhet och ärlighet.

 

INOVYN Sverige AB - HMS-policy

INOVYN Sverige AB:s målsättning är att vara branschledande inom hälsa, miljö och säkerhet i sin produktion av PVC och
Lut. Vi försäkrar oss om att våra arbetsprocesser och produkter stämmer överens med förväntningarna från våra ägare,
kunder och samhället. Hälsa, miljö och säkerhet har högsta prioritet och ska beaktas i alla situationer. Detta är vår viktigaste värdering! 

  • Vi följer de lagar och krav som är relevanta för vår verksamhet.
  • Genom vårt arbete förbättrar vi vår säkerhet, miljöbelastning och energiförbrukning. Vi fokuserar främst på personsäkerhet, processäkerhet, utsläpp till luft och vatten och energiförbrukning.
  • Vi ska erbjuda våra medarbetare en trygg och utvecklande arbetsmiljö bland annat genom inkludering och involvering.
  • Vi arbetar enligt våra rutiner och bidrar till att ständigt förbättra och förenkla arbetsprocesserna och dess rutiner från råvara till färdig produkt.
  • Vi känner till våra intressenters behov och förväntningar och levererar enligt överenskommelse rätt kvalitet, på ett säkert sätt och med optimal resursanvändning. 
  • Vi använder leverantörer som stödjer vår policy och värderingar.