Ny Site Manager

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund 

Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en ny roll som Business SHE Manager inom INOVYN.

Geir har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom produktion, säkerhet och underhåll och senast som projektledare för etableringen av en ny anläggning för produktion av vätgas i Norge.

Geir tar över verksamheten i ett läge där flera stora investeringar nyligen har genomförts. En ny modern anläggning för produktion av klor etablerades under 2018 och under de senaste två åren har reaktorerna för produktion av PVC bytts ut. De kontrollrum som nu är lokaliserade på flera platser i området ska inom kort samlas i ett gemensamt kontrollrum, en åtgärd som ytterligare höjer säkerheten på anläggningen. 

”Det känns väldigt roligt och hedrande att ta över som Site Manager för INOVYN i Stenungsund. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där betydande investeringar genomförts för att framtidssäkra verksamheten”, säger Geir.

“Jag är glad att Geir nu tar över stafettpinnen och fortsätter vårt framgångsrika arbete med att producera PVC och natronlut på ett säkert och hållbart sätt för våra kunder och samhälle”, säger Mikael Rogestedt.

INOVYN bedriver ett omfattande arbete med att förebygga risker och sätta säkerheten i första rummet.

“Säkerhet, miljö och hälsa är våra viktigaste prioritering och jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och fortsätta att utveckla det systematiska arbetet”, avslutar Geir.

 

 Geir Tangenes

 

For mer information, vänligen kontakta:

 

Ingela Eliasson/Kommunikation                                         

Ingela.eliasson@inovyn.com            

0705 187 629

 

INOVYN som ingår i INEOS-koncernen är Europas ledande tillverkare av kemikalier med 17 anläggningar i åtta länder varav en i Stenungsund, Sverige. I verksamheten i Stenungsund produceras natronlut, PVC och saltsyra och här arbetar drygt 300 anställda.


For editors:

INOVYN was formed on 1 July 2015, creating a PVC producer that ranks among the top three worldwide. With an annual turnover in excess of €3.5 billion, INOVYN has more than 4,300 employees and manufacturing, sales and marketing operations in ten countries across Europe.

INOVYN’s portfolio consists of an extensive range of class leading products arranged across Organic Chlorine Derivatives, Chlor Alkali, General Purpose Vinyls and Specialty Vinyls. Annual production volumes are in excess of 40 million tonnes.