Internt nödläge avslutat - mindre läcka reaktor

Uppdaterad information 00:30

Insatsen är avslutad och verksamheten återgår till det normala.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad information 00:17

Insatsen för att tömma den läckande reaktorn är snart avslutad. Det som läckte ut var vinylklorid (VCM) som är brand- och explosionsfarlig. Tömningen kunde påbörjas snabbt för att minska läckaget.

Orsaken till läckaget kommer att utredas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdaterad information 23:20

Reaktorn är tömd och läckaget är minimerat. Ingen har kommit till skada. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cirka 22:10: Det interna nödlägeslarmet har aktiverats på grund av en mindre läcka som uppstått i en packning på en av polymerisationsreaktorerna. Räddningstjänsten är på plats. Läget är under kontroll.

Återkommer med mer information när det finns.


For editors:

About INOVYN

Part of INEOS, INOVYN is Europe's leading producer of vinyls and in the top three worldwide. With an annual turnover of €3.1 billion, INOVYN has circa 4,200 employees and chemical manufacturing, sales and marketing operations in 8 countries across Europe.

INOVYN’s portfolio consists of an extensive range of class-leading products arranged across General Purpose Vinyls; Specialty Vinyls; Organic Chlorine Derivatives; Chlor Alkali; Hydrogen and Vinyls Technologies. INOVYN's annual commercial production volume is circa 10 million tonnes.

See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.