Vi tillverkar livsviktiga produkter

Våra och våra kunders produkter är viktiga för sjukvården, vattenrening och pappers- och massaindustrin. 

Vi i Stenungsund tillverkar bland annat PVC för medicinska produkter såsom slangar, tuber, syrgasmasker, blodpåsar, påsar för infusionslösning. All vår lut går till svenska marknaden där pappers- och massabruken är stora kunder. ”Utan vår lut – inget toapapper” skulle man kunna säga med glimten i ögat - men helt sant. Fast ännu viktigare att utan vår saltsyra - inget rent vatten att dricka.

Vi gör därför allt för att hålla produktionen igång. Vi har tydliga och strikta regler för att undvika att smitta sprids mellan våra medarbetare och entreprenörer. anläggningen. Flera utbildningar, besök och möten har skjutits upp för att minska antalet personer som träffas. De som kan jobbar hemifrån, men de flesta behöver vara på plats för att köra produktionen, utföra underhåll eller analysera produkterna med mera.