Reflektorer för att minska antalet fågelbon

Vi har låtit installera reflektorer upp på t ex tankar och silos för att måsar inte ska bygga bo i närheten. Dessa reflektorer kan uppfattas som "blinkade ljus" i solljus. 

Företaget har skrivit ett avtal med ett företag som skall hjälpa oss med att hålla häckande måsfåglar borta från siten. Detta företag har nu monterat nio roterande reflektorer på platser där måsar gärna bygger bon, t e x på tankar och silos, och ytterligare tre ska på plats. Reflektorerna flaschar solljus och skrämmer bort måsarna till cirka 75-80 %. Problemet med fågelbon är både för utrustning och vår personal som behöver inspektera utrustningen.

Dessa reflektorer kan uppfattas som ett blinkande ljus när solen lyser, vilket inte ska misstas som en varningslampa. Därför vill vi informera om dessa "nya blinkande ljus".


For editors:

INOVYN was formed on 1 July 2015, creating a PVC producer that ranks among the top three worldwide. With an annual turnover in excess of €3.5 billion, INOVYN has more than 4,300 employees and manufacturing, sales and marketing operations in ten countries across Europe.

INOVYN’s portfolio consists of an extensive range of class leading products arranged across Organic Chlorine Derivatives, Chlor Alkali, General Purpose Vinyls and Specialty Vinyls. Annual production volumes are in excess of 40 million tonnes.