Mer arbete på luttank under augusti

Under augusti kommer arbetet på en av våra större lagertankar för lut att fortsätta. Som vi tidigare informerat om har arbete utförts på insidan av tanken tidigare i sommar. Nu kommer en del arbete som slipning, kapning och svetsning att utföras på utsidan taket. Arbetet pågår mellan kl 7-23. Arbetsmoment som är bullrande kommer att undvikas efter kl 22 enligt de riktvärden som finns för buller från underhållsarbete.

Tanken måste vara klar innan höstens planerade underhållsstopp. Därför behöver vi utföra reparationsarbetet i 2-skift.