Planerad nödlägesövning 21 maj

Information om nödlägesövningen

Övningen kommer att pågå mellan klockan 07:30 till 11:30 och i samverkan med vår industribrandkår, räddningstjänst, polis och ambulans förutom vår egen driftpersonal.

Företagets interna tyfonlarm kommer att aktiveras vid starten och när övningen är klar ljuder en lång signal som betyder att "faran är över" - i detta fall övningen är över.

>>> Detta larma kan beroende på bland annat vindriktning höras utanför oss och ut i samhället.

>>> Under tiden övningen genomförs är in- och utpassering begränsad från siten förrutom de som ingår i övningen.

>>> Våra transporter av PVC fungerar normalt denna dag

Denna typ av övning är nödvändig att genomföra regelbundet för att vi skall kunna agera på bästa och säkraste sätt om en olycka skulle inträffa.


For editors:

Om oss >>>

INEOS Inovyn är ett ledande kemiföretag med 4 200 anställda. Vi finns på 17 stycken produktionsanläggningar runt om i Europa och omsätter 3,5 miljarder Euro.

INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund och vi har ca 330 anställda. På vår site i Stenungsund produceras natronlut, PVC, saltsyra och vätgas. Våra produkter används i många krävande applikationer och är en grundläggande råvara till många olika industrisektorer så som; fordonsindustrin, bygg och konstruktion, färg, lim, mat, medicinska hälsovårdsprodukter, pappersmassa, papper, textilier och vattenrening med mera. Vi är en del av INEOS-koncernen.