Planerad nödlägesövning 30 mars

Information om nödlägesövning

Övningen kommer att pågå mellan klockan 08:30 till 11:00 och i samverkan med Räddningstjänst, Polis och Ambulans förutom vår egen personal.

Företagets interna tyfonlarm kommer att aktiveras vid starten och när övningen är klar ljuder en lång signal som betyder att faran, i detta fall övningen, är över. Detta larma kan beroende på bland annat vindriktning höras utanför oss och ut i samhället.

Dessa övningar är nödvändig att genomföra regelbundet för att vi skall kunna agera på bästa och säkraste sätt om en olycka skulle inträffa.


For editors:

Om oss >>>

INEOS Inovyn är ett ledande kemiföretag med 4 200 anställda. Vi finns på 17 stycken produktionsanläggningar runt om i Europa och omsätter 3,5 miljarder Euro.

INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund och vi har ca 330 anställda. På vår site i Stenungsund produceras natronlut, PVC, saltsyra och vätgas. Våra produkter används i många krävande applikationer och är en grundläggande råvara till många olika industrisektorer så som; fordonsindustrin, bygg och konstruktion, färg och lim, mat, medicinska hälsovårdsprodukter, pappersmassa och papper, textilier och vattenrening med mera. Vi är en del av INEOS-koncernen.