Byte av fem PVC-reaktorer

Projektet att byta de sista fem reaktorerna i PVC-produktionen planeras att pågå under 42 dagar med start 30 januari. På fredag (29 januari) körs den sista polymerisationen i någon av de 47 år gamla reaktorerna. 

De nya reaktorerna ligger redo för att lyftas in. Men först krävs demontering av de gamla och andra förberedelser.

Det är ett stort och omfattande projekt med många inblandade. Den totala arbetsstyrkan kommer att vara 110 personer. Alla arbetsmoment måste coronasäkras. Ett exempel på det är schemaläggning av tillståndsskrivning för de olika företag och discipliner som ska utföra arbete. Även mattider är fördelade i två sittningar i en matmodul.

Arbete kommer att ske på vardagar mellan 7-19 och på lördagar 7-14. På natten pågår ställningsarbeten.

Projektet innefattar komplexa lyftmoment när de gamla reaktorerna ska tas ner och ut genom byggnadens port. De nya reaktorerna tas sedan in samma väg. De flesta arbetsmoment sker inomhus, varför vi inte förväntar oss störande buller för omgivningen.

– Vi känner oss väl förberedda och laddade inför att byta ut de sista autoklaverna, säger produktionschef Joachim Andersson. Det är ett viktigt projekt för vår framtid.