Nytt modernt kontrollrum

I oktober flyttade styrningen av de tre olika produktionsenheterna ihop till ett gemensamt kontrollrum. Flera olika arbetsgrupper har varit med under projektets gång för att få fram en optimal layout och inredning.

Kontrollrummet är ytterligare en betydande investering som har genomförts under de senaste åren. I slutet av 2018 körde vi igång den nya klorproduktionen och tidigare i år byttes de sista fem reaktorerna ut till nya. 


For editors:

Om INOVYN

INOVYN som ingår i INEOS-koncernen är Europas ledande tillverkare av kemikalier med 17 anläggningar i åtta länder varav en i Stenungsund, Sverige.
I verksamheten i Stenungsund produceras natronlut, PVC och saltsyra och här arbetar drygt 330 anställda.