Uppdaterad information: Underhållsarbete i hamnen

Uppdaterad information: Underhållsarbetet i hamnen kommer att behöva mer tid för vattenbilningen. 

V.19 mån-ons 07:00-22:00

V.20 2-3 arbetsdagar 07:00-22:00

V.21 2-3 arbetsdagar 07:00-22:00

Vecka 20-21 beror aktuella dagar på när det behöver ligga ett fartyg vid kajen. 

 

Tidigare information: Under två veckor (v 17-18) kommer underhållsarbete att pågå i hamnen. Då utförs bland annat vattenbilning som tyvärr bullrar. Vi ber om ursäkt för att det kan vara störande och ska i fortsättningen se till att arbetena inte pågår längre än till kl 22 på vardagar. Arbetet måste tyvärr förläggas även kvällstid för att minimera antalet dagar som hamnen inte är tillgänglig för fartyg. Inget arbete pågår under helger.