Undershållsarbete på en luttank

En av våra lagertankar för natronlut ska besiktigas och underhållsarbete ska genomföras på tankens insida. Arbetet kommer att starta onsdag vecka 22 och preliminärt fram till och med vecka 34.

Då tiden är begränsad för hur länge tanken kan vara avställd, behöver arbete utföras dygnet runt och även lördagar. Arbetsmoment som vi vet bullrar kommer att undvikas efter kl 22.