Återvinning av PVC ökar i Europa

Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga frivilliga åtagandet för hållbar utveckling slutförts och vi sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030. Idag publiceras VinylPlus lägesrapport för 2021.

Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000; gradvis ersättning av de problematiska tillsatserna; minskning av energiförbrukningen för produktionen; och utvecklingen av VinylPlus®-produktmärke. Nästa steg är att VinylPlus har åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance och en miljon ton till 2030. Detta bekräftar PVC-branschens starka engagemang och åtaganden.

Läs mer.


For editors:

INOVYN was formed on 1 July 2015, creating a PVC producer that ranks among the top three worldwide. With an annual turnover in excess of €3.5 billion, INOVYN has more than 4,300 employees and manufacturing, sales and marketing operations in ten countries across Europe.

INOVYN’s portfolio consists of an extensive range of class leading products arranged across Organic Chlorine Derivatives, Chlor Alkali, General Purpose Vinyls and Specialty Vinyls. Annual production volumes are in excess of 40 million tonnes.