Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep (OCS) är ett frivillig standard för att hjälpa företag som tillverkar eller hanterar plastpellets eller plastpulver att arbeta systematiskt med att förhindra att det sker spill som kan nå miljön och speciellt sjöar och hav. Programmet startade 2014 och vi gick med 2016. Vi har genomfört flera förbättringar inom vår anläggning och då främst för lastning av PVC till containrar och bulkbilar.

Under 2023 blev programmet utvecklat till en standard som med extern revision leder till certifiering. Kraven har blivit ännu tydligare och vi arbetar nu med det sista inför revisionen i september 2024.  Standarden består av sex löften:

 1. Förbättra vår arbetsplats förmåga att förhindra spill.
 2. Ha interna rutiner som stödjer målet med noll förlust av
  plastpartiklar (zero pellet loss).
 3. Ge medarbetare utbildning och ansvar för att förebygga,
  innesluta, sanera och ta hand om spill.
 4. Kontrollera vår prestanda regelbundet.
 5. Följa alla tillämpliga lokala och nationella krav som reglerar
  utsläpp (inneslutning) av plastpartiklar.
 6. Uppmuntra våra kunder, entreprenörer, transportörer, mfl.
  att gå med i programmet.

 - Vi ser mycket positivt på detta program som hjälper oss att identifiera risker och förbättringar, säger Ingela Eliasson ansvarig projektledare och miljöingenjör. Alla som arbetar hos oss vet hur viktigt det är att minska alla källor av plast till havet.

 

Läs mer på >>> www.operationcleansweep.eu

 

 


For editors:

Om oss >>>

INEOS Inovyn är ett ledande kemiföretag med 4 200 anställda. Vi finns på 17 stycken produktionsanläggningar runt om i Europa och omsätter 3,5 miljarder Euro.

INOVYN Sverige AB har sin verksamhet i Stenungsund och vi har ca 330 anställda. På vår site i Stenungsund produceras natronlut, PVC, saltsyra och vätgas. Våra produkter används i många krävande applikationer och är en grundläggande råvara till många olika industrisektorer så som; fordonsindustrin, bygg och konstruktion, färg, lim, mat, medicinska hälsovårdsprodukter, pappersmassa, papper, textilier och vattenrening med mera. Vi är en del av INEOS-koncernen.See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.

We are INEOS | INEOS Group
INEOS is one of the world’s largest chemical producers and a significant player in the oil and gas market. Learn more about who we are, today.